Registracija

Registracijos eiga:

    • Registracijos formos užpildymas.

    • Motyvacinis laiškas, atskleidžiantis Jūsų šeimos ugdymo vertybes ir lūkesčius (pildoma registracijos formoje).

    • Motyvacinis pokalbis.

    • Patvirtinimas dėl patekimo/nepatekimo į ugdymo įstaigą.