Sukurti darželį, į kurį norėtų eiti mano pačios vaikas svajonė, užduotis, kiekvienos dienos misija nuo tada, kai pradėjau dirbti pedagoginį darbą. Remiantis naujausiomis ikimokyklinio ugdymo metodinių gairių tendencijomis, pasitelkiant pačių moderniausių priemonių gausa, tikiu, jog svarbiausia metodika tai žmogiškumo metodika. Svarbiausia ugdymo priemonė tai žmogiška meilė ir šiltas tarpusavio ryšys. Nesvarbu, kuo esame šiandien vadovais, ugdytojais ar ugdytiniais, svarbu, kad augtume kartu su tik šiandien mažais žmonėmis. 


Šiltai

Dr. Virginija Levickienė

Kauno klinikų Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vadovė

Ugdymo filosofija

Nuolatinis skubėjimas, infomacijos gausa, nuo pat mažų dienų keliami itin aukšti reikalavimai kiekviename žingsnyje tokiame pasaulyje gyvename. Pasaulyje, kuriame begalės galimybių, bet tuo pačiu ir nevaldomo triukšmo bei įtampos. Ankstyvojo ugdymo kontekste įtampa ir stresas gimsta tuomet, kai pamirštame, jog kiekvienas į lavinimo įstaigą atėjęs vaikas yra asmenybė. Tik pažindami, suprasdami ir gerbdami kiekvieną ugdytinį, galime priartėti prie ramaus, betarpiško, vienas kito pagarba pagrįsto bendravimo, suponuojančio stipriausių individualybės bruožų atskleidimą bei jų plėtojimą.

Tikslas

Ugdyti savimi pasitikinčias, kūrybiškas, savarankiškas ir sveikas asmenybes, gebančias atskleisti ir plėtoti savo stipriausius individualybės bruožus.


Vertybės

Priemonės

Mūsų komanda

Kauno klinikų lopšelyje-darželyje dirba kompetetingi, draugiški ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistai, kurių pagrindinis tikslas yra užmegsti šiltą ryšį su ugdytiniais bei padėti jiems stiprinti amžiaus tarpsniui aktualius gebėjimus.