Socialinių paslaugų dienos centras ASS vaikams

Pastebėta, kad socialinį sąveikumą, kalbėjimą ir elgesį įtakojantys autizmo spektro sutrikimai paliečia vis daugiau šeimų. Su ASS susiduriantys specialistai ir šeimos pabrėžia, kad ypač svarbu suprasti ir palaikyti autistiškus vaikus, sudarant jiems palankią ugdymo aplinką bei suteikti reikiamą paramą jų individualiems poreikiams. Naujausi tyrimai ir edukacinės metodikos leidžia geriau suprasti autizmo ypatumus ir tokius vaikus integruoti visuomenėje, leidžiant jiems maksimaliai išnaudoti savo gebėjimus.

Atsižvelgiant į visuomenės bei Kauno klinikų lopšelio-darželio Lašeliai ugdytinių tarpe augančių vaikučių poreikius, Kauno klinikų ikimokyklinio ugdymo skyriuje steigiama socialinių paslaugų dienos centro grupė - Lietučių miestelis. 

Lietučių miestelyje ugdymas yra grindžiamas taikomosios elgesio analizės arba kitaip ABA (angl. Applied Beahavior Analysis) terapijos principais, derinant juos su aplinkos pritaikymu pagal TEACCH terapinę programą. 

Socialinių paslaugų dienos centrą Lietučių miestelį gali lankyti ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 2,5 metų, turintys medicininę gydytojo pažymą su nustatyta ASS diagnoze bei patvirtintą neįgalumo pažymėjimą. 

Registracijos eiga:

ATVIRŲ DURŲ DIENA

Vasario 13 d. 17 val. kviečiame susitikti ir susipažinti su Lietučių miestelyje planuojama taikyti ugdymo metodika, grupės aplinka bei komanda. 

Dalyvavimas susitkime nemokamas, tačiau būtina registracija - ieva.ragaliauskaite@kaunoklinikos.lt 


Daugiau informacijos tel. 8 665 70659