Augti kartu gera

Sukurti darželį, į kurį norėtų eiti mano pačios vaikas svajonė, užduotis, kiekvienos dienos misija nuo tada, kai pradėjau dirbti pedagoginį darbą. Remiantis naujausiomis ikimokyklinio ugdymo metodinių gairių tendencijomis, pasitelkiant pačių moderniausių priemonių gausa, tikiu, jog svarbiausia metodika tai žmogiškumo metodika. Svarbiausia ugdymo priemonė tai žmogiška meilė ir šiltas tarpusavio ryšys. Nesvarbu, kuo esame šiandien vadovais, ugdytojais ar ugdytiniais, svarbu, kad augtume kartu su tik šiandien mažais žmonėmis.


Šiltai

Dr. Virginija Levickienė

Kauno klinikų Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vadovė
Ugdymo filosofija

Nuolatinis skubėjimas, infomacijos gausa, nuo pat mažų dienų keliami itin aukšti reikalavimai kiekviename žingsnyje tokiame pasaulyje gyvename. Pasaulyje, kuriame begalės galimybių, bet tuo pačiu ir nevaldomo triukšmo bei įtampos. Ankstyvojo ugdymo kontekste įtampa ir stresas gimsta tuomet, kai pamirštame, jog kiekvienas į lavinimo įstaigą atėjęs vaikas yra asmenybė. Tik pažindami, suprasdami ir gerbdami kiekvieną ugdytinį, galime priartėti prie ramaus, betarpiško, vienas kito pagarba pagrįsto bendravimo, suponuojančio stipriausių individualybės bruožų atskleidimą bei jų plėtojimą.

Tikslas

Ugdyti savimi pasitikinčias, kūrybiškas, savarankiškas ir sveikas asmenybes, gebančias atskleisti ir plėtoti savo stipriausius individualybės bruožus.


Vertybės

  • Pagarba vieni kitiems

  • Individualumas

  • Kūrybiškumas

  • Teisingumas

  • Pilietiškumas


Priemonės

  • Integruota/visuminio ugdymo metodika, pritaikyta ankstyvajam lavinimui.

  • Mindfulness meditacijos ir atsipalaidavimo praktika, skatinanti nusiraminimą ir koncentraciją. Vaikams pateikiami kaip įdomūs ir lengvai suprantami žaidimai.

  • Atitinkamas ugdytinių ir ugdytojų skaičius kiekvienoje grupėje, tiesiogiai susijęs su ugdymo kokybe.

  • Nuolat atnaujinamos modernios ugdymo priemonės, atsižvelgiant į ugdytinių amžiaus poreikius.